Vũng Tàu All-Sky Camera

Đang tải ảnh...

Chỉ số môi trường

Nhiệt độ
...
Độ ẩm
...
Áp suất
...
Bầu trời
...
Hướng gió
...
SQM0/22
Lượng mưa theo ngày0
Tỉ lệ mây
UV Index0/12
Tốc độ gió0
Trạng thái hệ thống
Cập nhật lần cuối
Thời gian phơi
Trạng thái
Temp / Humid
CPU / RAM ...
Wifi

Trăng

Mặt Trời

Lịch trăng